תואר שני בהנדסת מערכות מידע

בימים בהם הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר, ענפים שונים בתעשייה מושפעים מכך. השפעה זו ניכרת גם על תחום הנדסת מערכות המידע. בכדי לעמוד בקצב ההתפתחות הטכנולוגי והתחרות הגוברת בשוק, נדרשת מומחיות רבה המשלבת ידע מעמיק ועדכני. אחת הדרכים המקובלות לרכוש כלים אלו הינה באמצעות המסלול האקדמי ללימודי המשך. מסלול ההמשך ללימודי הנדסת מערכות מידע לתואר ראשון הינו תואר שני (M.sc).

מוסדות הלימוד השונים מתפארים בכך בהם מנהלים קשרים הדוקים עם גורמים שונים בתעשייה. קשרים אלו מאפשרים להם ליצור פלטפורמה רחבה ללימוד נושאים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה. קשרים אלו מטיבם מספקים גם מקומות עבודה למסיימי התואר.

לימודי תואר שני בהנדסת מערכות מידע – M.sc

לימודי הנדסת מערכות מידע לתואר שני אפשריים בשני מסלולים מקובלים. מסלול אחד הינו מסלול עם תזה. זה כולל מלבד הקורסים גם עבודת גמר מחקרית שהינה התזה. במסלול זה נהוג לתת משקל שווה ערך לציונים של הקורסים מול ציון הפרויקט המחקרי.

המסלול הנוסף של לימודי תואר שני בהנדסת מערכות מידע הינו מסלול ללא תזה. במסלול זה יידרש הסטודנט ללמוד קורסים ולבצע פרויקט גמר שאינו מחקרי והיקפו מצומצם יותר. במקרה זה רוב המשקל של הציון הסופי בתואר יקבע על פי הציונים בקורסים.

ההחלטה בבחירת מסלול התואר השני, צריכה לכלול שיקולים כגון תוכניותיו העתידיות של המהנדס, הן מבחינה תעסוקתית והן אקדמאית.

מוסדות לימודי תואר שני בהנדסת מערכות מידע

  • אוניברסיטת בן גוריון
  • אוניברסיטת בר אילן
  • המכללה לישראל